19 พ.ย.2564 ณ.วัดเขื่อนอุบลรัตน์ ( ถ้ำผาเจาะ) อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 19 พ.ย.2564 ณ.วัดเขื่อนอุบลรัตน์ ( ถ้ำผาเจาะ) อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น . คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม และตัวแทนพนักงานในเครือกลุ่มบริษัททุกท่าน .

ได้ร่วมต่อยอด ทำบุญถวายทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 .เพื่อสนับสนุนงานจัดภูมิทัศน์ องค์พระพุทธไสยาสน์ ใต้สะพานหินธรรมชาติ 140 ล้านปี.โดยมีบุคคลสำคัญในพื้นที่,ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ,คณะชาวบ้าน ประชาชนในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง ที่มีจิตศรัทธา ได้ร่วมด้วยช่วยกัน ถวายเงิน ปัจจัย สิ่งของต่างๆ แก่คณะสงฆ์.

ขออานิสงค์ผลบุญที่ทำบุญร่วมกันในครั้งนี้ ให้ดลบันดาลให้ลูกค้า ,พนักงาน,ครอบครัว จงมีแต่ความสุขความเจริญ อยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพกายและใจ ความมั่งมีศรีสุข สงบสุข รุ่งเรือง ก้าวหน้า ความเป็นศิริมงคล แด่ลูกค้าทุกท่าน ตลอดจนครอบครัวของทุกท่าน จงมีเพิ่มทวีคูณยิ่งขึ้นไป กราบขอบพระคุณอย่างสูงในเมตตาจิต ของสาธุชนทุกท่าน ที่ร่วมกันทำบุญทอดถวายกฐินในครั้งนี้ด้วยเทอญ.

 

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X