ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้า ณ.โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ตลอดจนตัวแทนผู้บริหาร,ตัวแทนพนักงานลูกค้า,คู่ค้า นำอาหารจากร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดขอนแก่น ,ขนมปัง,ขนมเทียน ,น้ำดื่มสมุนไพร,น้ำดื่มผสมวิตามิน ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้า ณ.โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 2. เพื่อส่งกำลัง แรงใจ ให้ทีมแพทย์และบุคลากรด่านหน้าทุกท่าน . พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยครับ.

[ CONTINUE READING ]

เข้าร่วมอวยพร คุณพ่อธวัชชัย ดินประเสริฐสัตย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตัวแทนของพนักงานกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด เข้าร่วมอวยพร คุณพ่อธวัชชัย ดินประเสริฐสัตย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด พร้อมทั้งมอบกระเช้าผลไม้ เค้กอวยพรวันเกิด พร้อมทั้งกล่าวแสดงมุทิตาจิต ให้คุณพ่อธวัชชัย ดินประเสริฐสัตย์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และในโอกาสนี้ คุณพ่อธวัชชัย ดินประเสริฐสัตย์ ได้กล่าวให้คำอวยพร ให้กับตัวแทนพนักงานทุกคน มีแต่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความสุข ความเจริญ ในหน้าที่การงานทุกๆคน . สำหรับกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ พนักงานทุกคนมีความยินดีที่จะเข้าร่วมอวยพรคุณพ่อธวัชชัย ดินประเสริฐสัตย์ เป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติ และแสดงความรัก เคารพ ที่คุณพ่อธวัชชัย ดินประเสริฐสัตย์ ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ความรู้ ความสามารถ อันส่งผลเกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัดด้วยดีเสมอมาครับ .  

[ CONTINUE READING ]

ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้า ณ.โรงพยาบาลขอนแก่น

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 ตัวแทนกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ตลอดจนลูกค้า พนักงาน คู่ค้า นำน้ำดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้า ณ.โรงพยาบาลขอนแก่น เพิ่มเติม เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วย Covid -19 และสนับสนุนการแพทย์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน . พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นครับ.  

[ CONTINUE READING ]

บริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ทยอยกันมาเข้ารับการฉีดวัคซีนตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลาตั้งแต่ 9.00 น. พนักงานของกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ทยอยกันมาเข้ารับการฉีดวัคซีนตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีจำนวนพนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันนี้จำนวนทั้งสิ้น 49 ราย ณ ห้องประชุมและจัดแสดงชั้น 5 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่าจ.ขอนแก่น . โดยได้รับการอำนวยความสะดวกและฉีดวัคซีนดูแลให้บริการ ให้กับประชาชนทุกคน ด้วยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น และทีมงานของเทศบาล จ.ขอนแก่น. ในนามกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านเป็นอย่างสูง มา ณ.ที่นี้ด้วยครับ. # ขอนแก่นฉีดแล้วเด้อ # สยามเหล็กไทยฉีดแล้วเด้อ # รับวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

[ CONTINUE READING ]

ร่วมอวยพร พร้อมทั้งมอบกระเช้าผลไม้ พวงมาลัย พร้อมทั้งกล่าวแสดงมุทิตาจิต แด่คุณแม่ดรุณี วรเดชมงคล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตัวแทนของพนักงานกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด เข้าร่วมอวยพร พร้อมทั้งมอบกระเช้าผลไม้ พวงมาลัย พร้อมทั้งกล่าวแสดงมุทิตาจิต แด่คุณแม่ดรุณี วรเดชมงคล กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทฯ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และในโอกาสนี้ คุณแม่ดรุณี วรเดชมงคล ได้กล่าวคำอวยพร ให้กับตัวแทนพนักงานทุกคน มีแต่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความสุข ความเจริญ ในหน้าที่การงานทุกๆคน . สำหรับกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ พนักงานทุกคนมีความยินดีที่จะเข้าร่วมอวยพรคุณแม่ดรุณี วรเดชมงคล เป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติ และแสดงความรัก เคารพ ที่คุณแม่ดรุณี วรเดชมงคล ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ความรู้ ความสามารถอันส่งผลเกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัดด้วยดีเสมอมา .  

[ CONTINUE READING ]

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตัวแทนผู้บริหาร และพนักงาน กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมชุมชน บ้านบะขาม เพื่อใช้เป็นทุนในการจัดหาวัตถุดิบมาต้มน้ำสมุนไพร เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านบะขาม และแจกจ่ายพื้นที่ใกล้เคียง. และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับประธานชุมชนบ้านบะขาม และคณะทำงานทุกๆท่าน ด้วยครับ.

[ CONTINUE READING ]

นำของอุปโภคส่งมอบของใช้ที่จำเป็น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้า ณ.โรงพยาบาลขอนแก่น เพิ่มเติม เพื่อให้ใช้ดูแลผู้ป่วย Covid -19

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 ตัวแทนกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ตลอดจนลูกค้า พนักงาน คู่ค้า นำของอุปโภคส่งมอบของใช้ที่จำเป็น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้า ณ.โรงพยาบาลขอนแก่น เพิ่มเติม เพื่อให้ใช้ดูแลผู้ป่วย Covid -19 และสนับสนุนการแพทย์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน . พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นครับ.

[ CONTINUE READING ]

ตัวแทนกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ตลอดจนลูกค้า พนักงาน คู่ค้า

นำของอุปโภคส่งมอบของใช้ที่จำเป็น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้า ณ.โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2. ณ.พุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วย Covid -19 และสนับสนุนการแพทย์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน . พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่ง ด้วยครับ.

[ CONTINUE READING ]

ในนามกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด และลูกค้า คู่ค้า ซึ่งนำโดยคุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล พร้อมทั้งตัวแทนพนักงาน

นำอาหารที่รังสรรค์เมนู อาหารอิตาเลี่ยนรสเลิศ จากเชฟเทเบิ้ลชั้นนำ ,น้ำดื่ม ,น้ำสมุนไพร ,ขนม มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่าน ที่เป็นด่านหน้า เป็นแนวหน้า ดูแลรักษาผู้ป่วย Covid -19 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน . ทั้งนี้ยังร่วมบริจาคเงินจำนวน 55,555 บาท สมทบเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย Covid-19 ที่รักษาพยาบาลอยู่ ณ.โรงพยาบาลขอนแก่น .พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับตัวแทนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นด้วยครับ.

[ CONTINUE READING ]