ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี

บริษัท สยามไทยเมททอลแอนด์ แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด

มุ่นมั่น สรรหา พัฒนาการออกแบบและสินค้าของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศ

ABOUT US

ผู้ผลิตและจำหน่าย การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการผลิตหลังคาเมทัลชีทและ ประตูม้วน รวมถึงเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ PU roofting, ผนัง, และฝ้าเพดานจากโรงงานที่มีระบบการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ มีการคิดค้น วิจัยและพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสรรหาเทคโนโลยี นวัตกรรม เทคนิค เครื่องจักร และระบบการผลิตเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาบุคลากร ตลอดจนปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ในทุกด้านเพื่อให้ถูกต้องรวดเร็ว แม่นยำ และทันสมัยตามความต้องการของลูกค้า ครอบรวมถึงมีทีมช่างซ่อมบำรุง เพื่อสนับสนุนการบริการหลังการขายด้วยประสบการณ์ระดับสากล และมีความเป็นมืออาชีพ

Manufacturers and distributors, research and development of machinery for the production of metal roofing and rolling shutters. Including a distributor of PU roofing, siding, and ceiling products.  From factories that have production systems that has been certified for quality both at home and abroad. With research and development improve product quality regularly including the selection of technology, innovation, techniques, machinery and production system for continuous product development. And personnel development As well as continually improving the service in all areas in order to be accurate, fast, accurate and up to date according to the needs of customers. Including a maintenance team To support after-sales service with international experience And have a professional approach.