๕ ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

[ CONTINUE READING ]

เข้าร่วมงานอบรมและปาฐกถาพิเศษในงาน Automation Robotics and Intelligent System Day 2020(ARIS Day 2020 ) ณ.  อาคาร 50 ปี

ทีมวิจัยและพัฒนาองค์กร เข้าร่วมงานอบรมและปาฐกถาพิเศษในงาน Automation Robotics and Intelligent System Day 2020(ARIS Day 2020 ) ณ.  อาคาร 50 ปี  วิศวะรวมใจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อเข้าร่วมรับฟังนโยบายและการพัฒนาประเทศในยุค 4.0 และพบปะผู้ประกอบการ และสรรหานวัตกรรมใหม่ เพื่ อพัฒนาสินค้าใหม่ๆ และยกระดับการผลิต เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งระบบ AI,Robotics,และ Solfware ใหม่ๆ  เพื่อนำมาใช้พัฒนาสินค้า เพื่อให้ลูกค้า ได้รับสินค้าที่มีเทคโนโลยีต่างๆที่ดีขึ้น ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปตามกระแสเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่ง  กลุ่มบริษัทสยามเหล็กไทยก้อเช่นกัน  ที่ไม่เคยหนุดนิ่ง และสรรหา แสวงหา สร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับลูกค้าของเราอยู่อย่างเสมอ  ” สยามเหล็กไทย พัฒนา  และสร้างสรรค์ อย่างไม่มีวันหยุดนิ่ง”  

[ CONTINUE READING ]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดการขนส่ง การบริหารคลังสินค้า การนำเข้าส่งออก และเทคโนโลยีต่างๆ

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 บริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้รับเกียรติจากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีฯ ชั้นปีที่ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดการขนส่ง การบริหารคลังสินค้า การนำเข้าส่งออก และเทคโนโลยีต่างๆ ในการบริหารการจัดการคลังสินค้าองค์รวม ในรายวิชาการจัดการการขนส่ง ที่้เกี่ยวเนื่องกับการบริหารโลจิสติกส์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนของนักศึกษาและนำไปต่อยอดในการบริหารธุรกิจในอนาคต.  

[ CONTINUE READING ]