มอบเต็นท์เอนกประสงค์หลังที่ 3 และหลังที่ 4. เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล ณ. โรงพยาบาลขอนแก่น 2.

ตัวแทนผู้บริหารบริหาร และตัวแทนพนักงาน กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม ได้ส่งมอบเต็นท์เอนกประสงค์หลังที่ 3 และหลังที่ 4. เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล ณ. โรงพยาบาลขอนแก่น 2. สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส (โคกสี) จ.ขอนแก่น. พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลครับ.  

[ CONTINUE READING ]

มอบชุดอาหารกลางวันจำนวน 111 ชุด พร้อมน้ำดื่มสมุนไพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทุกท่าน

ตัวแทนผู้บริหารบริหาร และตัวแทนพนักงาน กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม ได้มอบชุดอาหารกลางวันจำนวน 111 ชุด พร้อมน้ำดื่มสมุนไพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทุกท่าน และส่งมอบเต็นท์เอนกประสงค์หลังที่ 2 เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล ณ. โรงพยาบาลขอนแก่น 2. สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส (โคกสี) จ.ขอนแก่น. พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลครับ.

[ CONTINUE READING ]

ได้มอบเต็นท์เอนกประสงค์ หลังที่ 1. ส่งมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น 2. สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส (โคกสี)

กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม และตัวแทนพนักงาน ได้มอบเต็นท์เอนกประสงค์ หลังที่ 1. ส่งมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น 2. สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส (โคกสี) จ.ขอนแก่น. เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล ณ. วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลครับ.

[ CONTINUE READING ]