การบรรยาย และถ่ายทอดความรู้ในเชิงธุรกิจ การจัดการ กระบวนการผลิต และแนวคิด การเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ดี และผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอขอบพระคุณ คุณจักรกฤษณ์ ที่เป็นประธานในการบรรยาย และถ่ายทอดความรู้ในเชิงธุรกิจ การจัดการ กระบวนการผลิต และแนวคิด การเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ดี และผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาการจัดการวัสดุก่อสร้าง หลักสูตรการจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน ชั้นปีที่ 1. นำโดย ดร.พัฒนพงศ์ โตภาคงาม ที่นำคณะนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบโรงงาน โรงคอยล์ โรงเก็บเครื่องจักร โรงสลิท โรงผลิตพียูโฟม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 12.00 น.

[ CONTINUE READING ]

บจก.สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม ร่วมบริจาคสมทบทุนค่าใช้จ่าย เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมตกแต่งสถานีตำรวจเมืองไหม

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล หนึ่งในคณะกรรมการ กตร.สภ.เมืองไหม จ.ขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้ร่วมบริจาคสมทบทุนในนาม บจก.สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน ) เป็นค่าใช้จ่าย เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมตกแต่งสถานีตำรวจเมืองไหม ให้มีความสะอาด สะดวกสบาย สวย ทันสมัย มากขึ้น เพื่อไว้ใช้บริการประชาชน และผู้มาติดต่อ เพิ่มขวัญกำลังใจ รวมถึงประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และ เป็นโรงพักเพื่อประชาชน ให้ดียิ่งขึ้น.  

[ CONTINUE READING ]

พนักงานของกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกันอวยพรและแสดงมุทิตาจิตแด่ คุณดรุณี วรเดชมงคล ประธานกรรมการบริหารบริษัท

พนักงานของกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกันอวยพรและแสดงมุทิตาจิตแด่ คุณดรุณี วรเดชมงคล ประธานกรรมการบริหารบริษัท เนื่องในโอกาส วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 ขอให้คุณดรุณี วรเดชมงคล มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเป็นขวัญกำลังแรงใจให้พนักงานทุกคนมีแรงขับเคลื่อน และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้กับลูกค้าและสังคมโดยรวม และในโอกาสนี้ คุณดรุณี วรเดชมงคล ได้กล่าวอวยพรให้กับพนักงานทุกคนมีความสุขเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

[ CONTINUE READING ]