ได้ไปมอบปัจจัยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ณ.วัดท่าประชุม

กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม และตัวแทนพนักงาน
ได้ไปมอบปัจจัยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ณ.วัดท่าประชุม ตำบลบึงเนียม จ.ขอนแก่น วันพุธที่ 12 มกราคม 2565

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X