ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปีของโรงพยาบาลขอนแก่น 2. สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส (โคกสี)

ตัวแทนผู้บริหารบริหาร และตัวแทนพนักงาน กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปีของโรงพยาบาลขอนแก่น 2. สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส (โคกสี) จ.ขอนแก่น. พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลครับ

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X