ได้มอบเต็นท์เอนกประสงค์ หลังที่ 1. ส่งมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น 2. สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส (โคกสี)

กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม และตัวแทนพนักงาน ได้มอบเต็นท์เอนกประสงค์ หลังที่ 1. ส่งมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น 2. สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส (โคกสี) จ.ขอนแก่น. เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล ณ. วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลครับ.

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X