ได้นำน้ำดื่มเพื่อไปสนับสนุนกิจกรรมของคณะแพทย์และพยาบาล ที่โรงพยาบาลขอนแก่น 2 ( โคกสี )

กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม และตัวแทนพนักงาน
ได้นำน้ำดื่มเพื่อไปสนับสนุนกิจกรรมของคณะแพทย์และพยาบาล ที่โรงพยาบาลขอนแก่น 2 ( โคกสี ) จ. ขอนแก่น
และสวัสดีปีใหม่ 2565 พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะแพทย์และพยาบาล ณ. วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก .

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X