ในนามกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้พาตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างมณฑปเจดีย์ พระมงคลพรหมสาร (หลวงปู่พรหม) ณ.วัดเขื่อนอุบลรัตน์

คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล
ในนามกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้พาตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างมณฑปเจดีย์ พระมงคลพรหมสาร (หลวงปู่พรหม) ณ.วัดเขื่อนอุบลรัตน์ วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
และได้ร่วมสมทบเพื่อทำบุญสร้างมณฑปเจดีย์
เป็นจำนวน ๒๒,๒๒๒.๒๒ บาท ( สองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์ )

ด้วยอานิสงส์ในการร่วมทำบุญในครั้งนี้
ในนามกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ขอผลบุญที่ได้ร่วมกุศลในกาลครั้งนี้ จงแผ่ไพศาล ไปยังครอบครัวของทุกๆท่าน ให้มีสุขภาพ จิตใจ ร่างกายที่แข็งแรง เงินทองหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย กิจการเจริญรุ่งเรือง มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาด้วยเทอญ.

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X