ในนามกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด และลูกค้า คู่ค้า นำโดยคุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล และ คุณดรุณีย์ ลีศิริกุล พร้อมทั้งตัวแทนพนักงานบริษัท .

ในนามกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด และลูกค้า คู่ค้า นำโดยคุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล และ คุณดรุณีย์ ลีศิริกุล พร้อมทั้งตัวแทนพนักงานบริษัท .

นำอาหารที่รังสรรค์เมนูชั้นเยี่ยม
จากเชฟเทเบิ้ลอาหารญี่ปุ่น ,น้ำดื่ม ,น้ำสมุนไพร ,ขนม มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่าน ที่เป็นด่านหน้า เป็นแนวหน้า ดูแลรักษาผู้ป่วย Covid -19 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน .

ทั้งนี้ยังร่วมบริจาคเงินอีกจำนวน 111,111 บาท เพื่อสมทบเข้า ” กองทุนวันศรีนครินทร์ ” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย Covid-19 ที่รักษาพยาบาลอยู่ ณ.โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับตัวแทนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยครับ.

 

Leave Comment

X