ในนามกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด และลูกค้า คู่ค้า นำโดยคุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล และ คุณดรุณีย์ ลีศิริกุล พร้อมทั้งตัวแทนพนักงานบริษัท .

ในนามกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด และลูกค้า คู่ค้า นำโดยคุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล และ คุณดรุณีย์ ลีศิริกุล พร้อมทั้งตัวแทนพนักงานบริษัท . นำอาหารที่รังสรรค์เมนูชั้นเยี่ยม จากเชฟเทเบิ้ลอาหารญี่ปุ่น ,น้ำดื่ม ,น้ำสมุนไพร ,ขนม มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่าน ที่เป็นด่านหน้า เป็นแนวหน้า ดูแลรักษาผู้ป่วย Covid -19 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน . ทั้งนี้ยังร่วมบริจาคเงินอีกจำนวน 111,111 บาท เพื่อสมทบเข้า ” กองทุนวันศรีนครินทร์ ” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย Covid-19 ที่รักษาพยาบาลอยู่ ณ.โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับตัวแทนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยครับ.  

[ CONTINUE READING ]

คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ บริษัท เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด นำทีมพนักงานร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปใช้ในยามที่โลหิตขาดแคลน เนื่องจากวิกฤติ Covid-19

คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ บริษัท เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด นำทีมพนักงานร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปใช้ในยามที่โลหิตขาดแคลน เนื่องจากวิกฤติ Covid-19 เพื่อส่งต่อโลหิตให้กับผู้ป่วยในจังหวัดขอนแก่น “ ร่วมแบ่งปันโลหิต ช่วยต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ “ณ. วันที่ 16 มิถุนายน 2564 .  

[ CONTINUE READING ]