เข้าร่วมอวยพร คุณพ่อธวัชชัย ดินประเสริฐสัตย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตัวแทนของพนักงานกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด เข้าร่วมอวยพร
คุณพ่อธวัชชัย ดินประเสริฐสัตย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด พร้อมทั้งมอบกระเช้าผลไม้ เค้กอวยพรวันเกิด
พร้อมทั้งกล่าวแสดงมุทิตาจิต ให้คุณพ่อธวัชชัย ดินประเสริฐสัตย์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
และในโอกาสนี้ คุณพ่อธวัชชัย ดินประเสริฐสัตย์ ได้กล่าวให้คำอวยพร ให้กับตัวแทนพนักงานทุกคน มีแต่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความสุข ความเจริญ ในหน้าที่การงานทุกๆคน . สำหรับกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้
พนักงานทุกคนมีความยินดีที่จะเข้าร่วมอวยพรคุณพ่อธวัชชัย ดินประเสริฐสัตย์ เป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติ
และแสดงความรัก เคารพ ที่คุณพ่อธวัชชัย ดินประเสริฐสัตย์ ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ความรู้ ความสามารถ
อันส่งผลเกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัดด้วยดีเสมอมาครับ .

 

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X