เข้าร่วมงานอบรมและปาฐกถาพิเศษในงาน Automation Robotics and Intelligent System Day 2020(ARIS Day 2020 ) ณ.  อาคาร 50 ปี

ทีมวิจัยและพัฒนาองค์กร เข้าร่วมงานอบรมและปาฐกถาพิเศษในงาน Automation Robotics and Intelligent System Day 2020(ARIS Day 2020 ) ณ.  อาคาร 50 ปี  วิศวะรวมใจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อเข้าร่วมรับฟังนโยบายและการพัฒนาประเทศในยุค 4.0 และพบปะผู้ประกอบการ และสรรหานวัตกรรมใหม่ เพื่

อพัฒนาสินค้าใหม่ๆ และยกระดับการผลิต เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งระบบ AI,Robotics,และ Solfware

ใหม่ๆ  เพื่อนำมาใช้พัฒนาสินค้า เพื่อให้ลูกค้า ได้รับสินค้าที่มีเทคโนโลยีต่างๆที่ดีขึ้น ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปตามกระแสเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่ง  กลุ่มบริษัทสยามเหล็กไทยก้อเช่นกัน  ที่ไม่เคยหนุดนิ่ง และสรรหา แสวงหา สร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับลูกค้าของเราอยู่อย่างเสมอ 

” สยามเหล็กไทย พัฒนา  และสร้างสรรค์ อย่างไม่มีวันหยุดนิ่ง”

 

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X