ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.แดนวิชัย สายรักษา อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565
กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.แดนวิชัย สายรักษา อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมโรงงาน และเข้าร่วมประชุมหารือกับกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท

ในโครงการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนในด้านการวิจัย พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามนโยบายส่งเสริมศักยภาพของสถานประกอบการ ให้เกิดการทำเทคโนโลยี นวัตกรรม ซอฟท์แวร์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการ เพื่อสร้างความยั่งยืน และเตรียมความพร้อมรับมือการแข่งขันในอนาคตอันใกล้.

พร้อมกันนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน และถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก.

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X