วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ตัวแทนกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ตัวแทนกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ตลอดจนลูกค้า พนักงาน คู่ค้า นำอาหารน้ำดื่มสมุนไพร 222 ขวด และน้ำดื่มจำนวน 22 แพ็ค พร้อมทั้งอาหารกลางวัน จำนวน 222 กล่อง ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้า ณ.โรงพยาบาลขอนแก่นอีกครั้ง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ดูแลผู้ป่วย Covid-19 .

พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นครับ.

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X