วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก ให้กับน้องๆนักศึกษา ที่ผ่านการฝึกงานภาคฤดูร้อน เป็นระยะเวลา 2 เดือน จากสาขาวิชา เทคนิคการผลิต จากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก
ให้กับน้องๆนักศึกษา ที่ผ่านการฝึกงานภาคฤดูร้อน
เป็นระยะเวลา 2 เดือน จากสาขาวิชา เทคนิคการผลิต จากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น . ซึ่งเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปี 2565 เพื่อเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติในสายงาน ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต

และเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในองค์กร เพื่อเตรียมตัวออกไปสู่โลกกว้าง สู่สังคมการทำงานได้อย่างภาคภูมิใจ. ในโอกาสนี้ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงอำนวยพรให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษา หน้าที่การงานในอนาคตและเป็นคนดีของสังคม ประเทศชาติ พร้อมทั้งนำความรู้ ความสามารถจากการเรียน และฝึกปฏิบัติงานจริง นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป ในครั้งนี้ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันกับคณะของนักศึกษาทั้งหมด.

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X