วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ย.2564 ณ วัดป่าชลประธานศรัทธาราม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ย.2564 ณ วัดป่าชลประธานศรัทธาราม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น . คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม และตัวแทนพนักงานในเครือกลุ่มบริษัททุกท่าน .

ได้ร่วมต่อยอด ทำบุญถวายทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 .โดยได้รับเมตตาจิตจากพระปลัดสุทธินนท์ วิสุทโธ เจ้าอาวาสวัดป่าชลประทานศรัทธาราม และคณะชาวบ้าน ประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ที่มีจิตศรัทธา ได้ร่วมด้วยช่วยกัน ถวายเงิน ปัจจัย สิ่งของต่างๆ แก่คณะสงฆ์.

ขออานิสงค์ผลบุญที่ทำบุญร่วมกันในครั้งนี้ ให้ดลบันดาลให้ลูกค้า ,พนักงาน,ครอบครัว จงมีแต่ความสุขความเจริญ อยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพกายและใจ ความมั่งมีศรีสุข สงบสุข รุ่งเรือง ก้าวหน้า ความเป็นศิริมงคล แด่ลูกค้าทุกท่าน ตลอดจนครอบครัวของทุกท่าน จงมีเพิ่มทวีคูณยิ่งขึ้นไป กราบขอบพระคุณอย่างสูงในเมตตาจิต ของสาธุชนทุกท่าน ที่ร่วมกันทำบุญทอดถวายกฐินในครั้งนี้ด้วยเทอญ.

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X