วันที่ 16-20 กันยายน 2564 พนักงานของกลุ่มบริษัทสยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้เดินทางไปเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็ม 2

วันที่ 16-20 กันยายน 2564 พนักงานของกลุ่มบริษัทสยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด
ได้เดินทางไปเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็ม 2
ที่ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นครบทุกคนเป็นที่เรียบร้อย .

ทั้งนี้ขอขอบคุณเทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณ จ.ขอนแก่น ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ,โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ,คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,โรงพยาบาลขอนแก่น ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ,โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ,ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ , ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น , ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ,เครือข่ายด้านสาธารณสุขในจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในจังหวัดขอนแก่นที่ร่วมกันในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นของเราด้วยครับ.

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X