ร่วมอวยพร พร้อมทั้งมอบกระเช้าผลไม้ พวงมาลัย พร้อมทั้งกล่าวแสดงมุทิตาจิต แด่คุณแม่ดรุณี วรเดชมงคล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตัวแทนของพนักงานกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด เข้าร่วมอวยพร พร้อมทั้งมอบกระเช้าผลไม้ พวงมาลัย พร้อมทั้งกล่าวแสดงมุทิตาจิต แด่คุณแม่ดรุณี วรเดชมงคล กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทฯ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และในโอกาสนี้ คุณแม่ดรุณี วรเดชมงคล ได้กล่าวคำอวยพร ให้กับตัวแทนพนักงานทุกคน มีแต่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความสุข ความเจริญ ในหน้าที่การงานทุกๆคน . สำหรับกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ พนักงานทุกคนมีความยินดีที่จะเข้าร่วมอวยพรคุณแม่ดรุณี วรเดชมงคล เป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติ และแสดงความรัก เคารพ ที่คุณแม่ดรุณี วรเดชมงคล ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ความรู้ ความสามารถอันส่งผลเกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัดด้วยดีเสมอมา .

 

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X