ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ในโอกาสที่มาตรวจติดตามน้องๆนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนเป็นระยะเวลา 4 เดือน.

ซึ่งเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปี 2565 เพื่อเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติในสายงาน ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต และเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในองค์กร เพื่อเตรียมตัวออกไปสู่สังคมการทำงานได้อย่างภาคภูมิใจ. ในโอกาสนี้ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันกับท่านอาจารย์และน้องๆนักศึกษาทั้งหมด.

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X