บริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ทยอยกันมาเข้ารับการฉีดวัคซีนตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลาตั้งแต่ 9.00 น. พนักงานของกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ทยอยกันมาเข้ารับการฉีดวัคซีนตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีจำนวนพนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันนี้จำนวนทั้งสิ้น 49 ราย ณ ห้องประชุมและจัดแสดงชั้น 5 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่าจ.ขอนแก่น .

โดยได้รับการอำนวยความสะดวกและฉีดวัคซีนดูแลให้บริการ ให้กับประชาชนทุกคน ด้วยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น และทีมงานของเทศบาล จ.ขอนแก่น. ในนามกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านเป็นอย่างสูง มา ณ.ที่นี้ด้วยครับ.
# ขอนแก่นฉีดแล้วเด้อ
# สยามเหล็กไทยฉีดแล้วเด้อ
# รับวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X