ตัวแทนพนักงานกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด เข้าร่วมอวยพร คุณดรุณี วรเดชมงคล ( ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด. )

ตัวแทนพนักงานกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด เข้าร่วมอวยพร คุณดรุณี วรเดชมงคล ( ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด. )
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด พร้อมทั้งมอบกระเช้าผลไม้ เค้กอวยพรวันเกิด และตัวแทนพนักงานกล่าวแสดงมุทิตาจิต ให้คุณดรุณี วรเดชมงคล มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง .
สำหรับกิจกรรม การแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ พนักงานทุกคนมีความยินดีที่ร่วมอวยพรคุณดรุณี วรเดชมงคล เป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความรัก และเคารพ ที่คุณดรุณี วรเดชมงคล ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันส่งผลเกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัดด้วยดีเสมอมาครับ .

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงปกป้องคุ้มครองรักษา ให้คุณดรุณี วรเดชมงคล
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับพนักงานกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย ตราบนานเท่านานครับ
สุขสันต์วันเกิด Happy Birthday 14/6/2565 .

 

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X