ตัวแทนกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ตลอดจนลูกค้า พนักงาน คู่ค้า

นำของอุปโภคส่งมอบของใช้ที่จำเป็น
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้า ณ.โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2. ณ.พุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วย Covid -19 และสนับสนุนการแพทย์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน .

พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่ง ด้วยครับ.

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X