คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล รองประธานสภาอุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการและข้อมูล ได้เข้าร่วมประชุม ณ.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมศิริธนชัย ชั้น 2 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล รองประธานสภาอุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการและข้อมูล ได้เข้าร่วมประชุม ณ.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาชิก ร่วมประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2/2565 และผ่านระบบออนไลน์ และร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวปาณจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัดขอนแก่น(ท่านใหม่) และสมาคมศิษย์เก่าเทคโนไทยเยอรมันขอนแก่น แสดงความยินดีกับ ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในวาระรับตำแหน่งใหม่ Credit:ภาพ,ข้อความ จากสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X