คณะอาจารย์ที่ปรึกษา จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย . เข้ามาพบน้องๆนักศึกษา เพื่อนิเทศน์การปฏิบัติงานของนักศึกษา

คณะอาจารย์ที่ปรึกษา จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย . เข้ามาพบน้องๆนักศึกษา เพื่อนิเทศน์การปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้ง 4 คน .
ที่ได้ฝึกปฏิบัติงานที่โรงงานสยามเหล็กไทยอุตสาหกรรม( บึงเนียม) พร้อมทั้งร่วมประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน และรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากสถานประกอบการของเรา เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่น้องๆนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานต่อไป ณ.วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ.โรงงานของกลุ่มบริษัทสยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม ( ต.บึงเนียม)

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X