ขอยินดีต้อนรับน้องๆนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น และน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ขอยินดีต้อนรับน้องๆนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
และน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น อย่างเป็นทางการ ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้มาฝึกงานสหกิจศึกษา ทั้งภาคทฤษฏีและภาคฝึกปฏิบัติ. ฝ่ายบุคคลได้ทำการปฐมนิเทศน้องๆนักศึกษา เพื่อทำความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติพื้นฐานในการฝึกงานครับ.

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X