กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมและสัมมนา Innovation Day : Industrial loT

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมและสัมมนา Innovation Day : Industrial loT หัวข้อ “ กลยุทธ์การทรานส์ฟอร์มในยุคดิจิทัล เพื่อการขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้และส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยในยุค IIOT ณ.โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X