กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้เข้าพบ นายมนตรี มณีรัตน์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น

ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 . ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้เข้าพบ นายมนตรี มณีรัตน์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
พร้อมทั้งมอบกระเช้า และกล่าวต้อนรับเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น .

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X