กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จ. ขอนแก่น เข้ามาพบเพื่อเยี่ยมเยือนสถานประกอบการประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ตัวแทนผู้บริหาร,และตัวแทนพนักงานกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด
ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จ. ขอนแก่น เข้ามาพบเพื่อเยี่ยมเยือนสถานประกอบการประจำปี 2565 พร้อมทั้งได้มอบน้ำดื่ม”สยามเหล็กไทย” ให้กับเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น ไว้ใช้ในกิจกรรมของสำนักงานอุตสาหกรรม จ. ขอนแก่น และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก.

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X