กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จ.ขอนแก่น

กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จ.ขอนแก่น
ได้ให้เกียรติ เข้ามาอบรม ให้ความรู้กับพนักงานทุกคนในสถานประกอบการ เกี่ยวกับปัญหาของยาเสพติด รวมทั้งโทษ ผลกระทบจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด .

เพื่อสร้างการรับรู้ ตระหนักรู้ ถึงโทษภัยของยาเสพติดทุกชนิด และกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ยังคงยึดมั่นที่จะเป็นสถานประกอบการที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประการ พร้อมทั้งกวดขัน สอดส่อง ดูแลพนักงาน ให้ปฏิบัติตามหลักการใช้แรงงานที่ดี รวมทั้งเป็นสถานประกอบการสีขาว ที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด .

และขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกๆท่าน ผู้บริหารบริษัท พนักงาน ที่ร่วมกันจัดการสัมมนา อบรมครั้งนี้ขึ้น และผ่านไปได้ด้วยดี.

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะเป็นองค์กรที่ดี
สมกับที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ด้วยดีเสมอมา.

สุดท้ายคุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล ได้มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน.

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X