กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม และพนักงานในเครือทุกท่าน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพัฒนาราม

วันพุธที่ 17 พ.ย.2564 ณ วัดพัฒนาราม ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น . คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล กรรมการบริหาร
กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม และพนักงานในเครือทุกท่าน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี .
โดยได้รับเมตตาจิตจาก พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระวิสุทธิบุญญาคม เจ้าอาวาสวัดทินกรนิมิตร จังหวัดนนทบุรี และพระมหาอุดร ธมมปญโน และคณะครู ,นักเรียน ,ชาวบ้าน ประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ที่มีจิตศรัทธา ได้ร่วมด้วยช่วยกัน ถวายเงิน ปัจจัย สิ่งของต่างๆ แก่คณะสงฆ์ และทั้งนี้คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่จำนวน 90 ทุน และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนในคราวเดียวกัน.
ขออานิสงค์ผลบุญที่ทำบุญร่วมกันในครั้งนี้ ให้ดลบันดาลให้ลูกค้า ,พนักงาน,ครอบครัว จงมีแต่ความสุขความเจริญ อยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพกายและใจ ความมั่งมีศรีสุข สงบสุข รุ่งเรือง ก้าวหน้า ความเป็นศิริมงคล แด่ลูกค้าทุกท่าน ตลอดจนครอบครัวของทุกท่าน จงมีเพิ่มทวีคูณยิ่งขึ้นไป กราบขอบพระคุณอย่างสูงในเมตตาจิต ของสาธุชนทุกท่าน ที่ร่วมกันทำบุญทอดถวายกฐินในครั้งนี้ด้วยเทอญ.

 

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X