กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการ ที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานการป้องกันปัญหายาเสพติด

คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการ ที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 ซึ่งจัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ณ.โรงแรมเจริญธานี เพื่อร่วมกันรณรงค์ ต่อต้าน ปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ และเพื่อนำคนดีคืนกลับสู่สังคม.

 

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X