เครื่องพับครอบแบบ MANUAL
3.50 เมตร

In Stock

MACHINE SPECIFICATION ( รายละเอียดเครื่องจักร )

  • Weight of machine ( น้ำหนักเครื่อง ) :   1000kg.
  • Machine dimension ( ขนาดเครื่อง ) :   L4000 X W800 X H1400 mm.
  • Coil width ( ขนาดวัตถุดิบ ) :   457,305 ฯลฯ

 

 

SALE SERVICE

 mtmcenterkk@gmail.com
  Office : +66-43224-4550
  Fax : +66-4324-4957
  Call Center : +66 83-1405544,
+66 99-2055544