เครื่อง ครอบสันครอบข้าง 2in1

In Stock

MACHINE SPECIFICATION ( รายละเอียดเครื่องจักร )

 • dimension l lxWxH : #5.7m x 0.8m x1.2m
 • Line speed m/min : 10
 • thickness mm – mm : 0,25 ÷ 50
 • width of metarial mm : 300/457 mm
 • frame : 40×80
 • wall : 16 mm
 • Diameter roller mm : Ø44
 • net weight tons : #1.97
 • power kw/hp : 2 hp
 • pairs of first layer : 6 roller pairs
 • pairs of second layer : 9 roller pairs
 • ball bearing : fbl/pbc
 • chain rs : 60

SALE SERVICE

 mtmcenterkk@gmail.com
  Office : +66-43224-4550
  Fax : +66-4324-4957
  Call Center : +66 83-1405544,
+66 99-2055544