ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้า ณ.โรงพยาบาลขอนแก่น

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 ตัวแทนกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ตลอดจนลูกค้า พนักงาน คู่ค้า นำน้ำดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้า ณ.โรงพยาบาลขอนแก่น เพิ่มเติม เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วย Covid -19 และสนับสนุนการแพทย์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน . พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นครับ.  

[ CONTINUE READING ]

บริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ทยอยกันมาเข้ารับการฉีดวัคซีนตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลาตั้งแต่ 9.00 น. พนักงานของกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ทยอยกันมาเข้ารับการฉีดวัคซีนตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีจำนวนพนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันนี้จำนวนทั้งสิ้น 49 ราย ณ ห้องประชุมและจัดแสดงชั้น 5 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่าจ.ขอนแก่น . โดยได้รับการอำนวยความสะดวกและฉีดวัคซีนดูแลให้บริการ ให้กับประชาชนทุกคน ด้วยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น และทีมงานของเทศบาล จ.ขอนแก่น. ในนามกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านเป็นอย่างสูง มา ณ.ที่นี้ด้วยครับ. # ขอนแก่นฉีดแล้วเด้อ # สยามเหล็กไทยฉีดแล้วเด้อ # รับวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

[ CONTINUE READING ]

ร่วมอวยพร พร้อมทั้งมอบกระเช้าผลไม้ พวงมาลัย พร้อมทั้งกล่าวแสดงมุทิตาจิต แด่คุณแม่ดรุณี วรเดชมงคล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตัวแทนของพนักงานกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด เข้าร่วมอวยพร พร้อมทั้งมอบกระเช้าผลไม้ พวงมาลัย พร้อมทั้งกล่าวแสดงมุทิตาจิต แด่คุณแม่ดรุณี วรเดชมงคล กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทฯ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และในโอกาสนี้ คุณแม่ดรุณี วรเดชมงคล ได้กล่าวคำอวยพร ให้กับตัวแทนพนักงานทุกคน มีแต่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความสุข ความเจริญ ในหน้าที่การงานทุกๆคน . สำหรับกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ พนักงานทุกคนมีความยินดีที่จะเข้าร่วมอวยพรคุณแม่ดรุณี วรเดชมงคล เป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติ และแสดงความรัก เคารพ ที่คุณแม่ดรุณี วรเดชมงคล ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ความรู้ ความสามารถอันส่งผลเกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัดด้วยดีเสมอมา .  

[ CONTINUE READING ]