คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ บริษัท เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด นำทีมพนักงานร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปใช้ในยามที่โลหิตขาดแคลน เนื่องจากวิกฤติ Covid-19

คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ บริษัท เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด นำทีมพนักงานร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปใช้ในยามที่โลหิตขาดแคลน เนื่องจากวิกฤติ Covid-19 เพื่อส่งต่อโลหิตให้กับผู้ป่วยในจังหวัดขอนแก่น “ ร่วมแบ่งปันโลหิต ช่วยต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ “ณ. วันที่ 16 มิถุนายน 2564 .  

[ CONTINUE READING ]

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

[ CONTINUE READING ]

เข้าร่วมงานอบรมและปาฐกถาพิเศษในงาน Automation Robotics and Intelligent System Day 2020(ARIS Day 2020 ) ณ.  อาคาร 50 ปี

ทีมวิจัยและพัฒนาองค์กร เข้าร่วมงานอบรมและปาฐกถาพิเศษในงาน Automation Robotics and Intelligent System Day 2020(ARIS Day 2020 ) ณ.  อาคาร 50 ปี  วิศวะรวมใจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อเข้าร่วมรับฟังนโยบายและการพัฒนาประเทศในยุค 4.0 และพบปะผู้ประกอบการ และสรรหานวัตกรรมใหม่ เพื่ อพัฒนาสินค้าใหม่ๆ และยกระดับการผลิต เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งระบบ AI,Robotics,และ Solfware ใหม่ๆ  เพื่อนำมาใช้พัฒนาสินค้า เพื่อให้ลูกค้า ได้รับสินค้าที่มีเทคโนโลยีต่างๆที่ดีขึ้น ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปตามกระแสเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่ง  กลุ่มบริษัทสยามเหล็กไทยก้อเช่นกัน  ที่ไม่เคยหนุดนิ่ง และสรรหา แสวงหา สร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับลูกค้าของเราอยู่อย่างเสมอ  ” สยามเหล็กไทย พัฒนา  และสร้างสรรค์ อย่างไม่มีวันหยุดนิ่ง”  

[ CONTINUE READING ]