เข้าร่วมงานอบรมและปาฐกถาพิเศษในงาน Automation Robotics and Intelligent System Day 2020(ARIS Day 2020 ) ณ.  อาคาร 50 ปี

ทีมวิจัยและพัฒนาองค์กร เข้าร่วมงานอบรมและปาฐกถาพิเศษในงาน Automation Robotics and Intelligent System Day 2020(ARIS Day 2020 ) ณ.  อาคาร 50 ปี  วิศวะรวมใจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อเข้าร่วมรับฟังนโยบายและการพัฒนาประเทศในยุค 4.0 และพบปะผู้ประกอบการ และสรรหานวัตกรรมใหม่ เพื่ อพัฒนาสินค้าใหม่ๆ และยกระดับการผลิต เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งระบบ AI,Robotics,และ Solfware ใหม่ๆ  เพื่อนำมาใช้พัฒนาสินค้า เพื่อให้ลูกค้า ได้รับสินค้าที่มีเทคโนโลยีต่างๆที่ดีขึ้น ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปตามกระแสเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่ง  กลุ่มบริษัทสยามเหล็กไทยก้อเช่นกัน  ที่ไม่เคยหนุดนิ่ง และสรรหา แสวงหา สร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับลูกค้าของเราอยู่อย่างเสมอ  ” สยามเหล็กไทย พัฒนา  และสร้างสรรค์ อย่างไม่มีวันหยุดนิ่ง”  

[ CONTINUE READING ]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดการขนส่ง การบริหารคลังสินค้า การนำเข้าส่งออก และเทคโนโลยีต่างๆ

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 บริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้รับเกียรติจากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีฯ ชั้นปีที่ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดการขนส่ง การบริหารคลังสินค้า การนำเข้าส่งออก และเทคโนโลยีต่างๆ ในการบริหารการจัดการคลังสินค้าองค์รวม ในรายวิชาการจัดการการขนส่ง ที่้เกี่ยวเนื่องกับการบริหารโลจิสติกส์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนของนักศึกษาและนำไปต่อยอดในการบริหารธุรกิจในอนาคต.  

[ CONTINUE READING ]

การบรรยาย และถ่ายทอดความรู้ในเชิงธุรกิจ การจัดการ กระบวนการผลิต และแนวคิด การเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ดี และผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอขอบพระคุณ คุณจักรกฤษณ์ ที่เป็นประธานในการบรรยาย และถ่ายทอดความรู้ในเชิงธุรกิจ การจัดการ กระบวนการผลิต และแนวคิด การเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ดี และผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาการจัดการวัสดุก่อสร้าง หลักสูตรการจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน ชั้นปีที่ 1. นำโดย ดร.พัฒนพงศ์ โตภาคงาม ที่นำคณะนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบโรงงาน โรงคอยล์ โรงเก็บเครื่องจักร โรงสลิท โรงผลิตพียูโฟม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 12.00 น.

[ CONTINUE READING ]