เครื่องพับครอบไฮดรอลิค หมุนคานปรับองศา 4.5 เมตร

In Stock

MACHINE SPECIFICATION (รายละเอียดเครื่องจักร)

 • DIMENSION L x W x H : 4,5 X 1,1 X 2,5 M
 • THICKNESS MM : 0.2 – 1.5
 • PRESSING BLADE MM : 4,5
 • POWER KW/HP : 3,7/5
 • NET WEIGHT TONS : 4,2
 • PRESSING CYLINDER TONS : 25 TONS/2 CYLINDER (AT 100KG/CM2)
 • PUMP HEAD CM3/REV : PV 2R1 – 23 F1
 • PRESSURE GAUGE KG/CM2 : 250K (CNN-TAIWAN)
 • HYDRAULIC OIL : R32 – 150L
 • 2 TRENCH : TRENCH SMALL 10 MM , TRENCH BIG 20 MM
 • BALL BEARING : KG/PBC/FBL

 

SALE SERVICE

  mtmcenterkk@gmail.com
  Office : +66-43224-4550
  Fax : +66-4324-4957
  Call Center : +66 83-1405544,
+66 99-2055544