พนักงานของกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกันอวยพรและแสดงมุทิตาจิตแด่ คุณดรุณี วรเดชมงคล ประธานกรรมการบริหารบริษัท

พนักงานของกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกันอวยพรและแสดงมุทิตาจิตแด่ คุณดรุณี วรเดชมงคล ประธานกรรมการบริหารบริษัท

เนื่องในโอกาส วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 ขอให้คุณดรุณี วรเดชมงคล มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเป็นขวัญกำลังแรงใจให้พนักงานทุกคนมีแรงขับเคลื่อน และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้กับลูกค้าและสังคมโดยรวม

และในโอกาสนี้ คุณดรุณี วรเดชมงคล ได้กล่าวอวยพรให้กับพนักงานทุกคนมีความสุขเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN
X