มอบชุดอาหารกลางวันจำนวน 111 ชุด พร้อมน้ำดื่มสมุนไพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทุกท่าน

ตัวแทนผู้บริหารบริหาร และตัวแทนพนักงาน กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม ได้มอบชุดอาหารกลางวันจำนวน 111 ชุด พร้อมน้ำดื่มสมุนไพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทุกท่าน
และส่งมอบเต็นท์เอนกประสงค์หลังที่ 2 เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล ณ. โรงพยาบาลขอนแก่น 2.
สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส (โคกสี) จ.ขอนแก่น. พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลครับ.

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X