บจก.สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม ร่วมบริจาคสมทบทุนค่าใช้จ่าย เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมตกแต่งสถานีตำรวจเมืองไหม

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563
คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล หนึ่งในคณะกรรมการ กตร.สภ.เมืองไหม จ.ขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้ร่วมบริจาคสมทบทุนในนาม บจก.สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน ) เป็นค่าใช้จ่าย เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมตกแต่งสถานีตำรวจเมืองไหม ให้มีความสะอาด สะดวกสบาย สวย ทันสมัย มากขึ้น เพื่อไว้ใช้บริการประชาชน และผู้มาติดต่อ เพิ่มขวัญกำลังใจ รวมถึงประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และ เป็นโรงพักเพื่อประชาชน ให้ดียิ่งขึ้น.

 

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X