ต้อนรับ Mr. Chu Duc Dung กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ณ.โรงงานของกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด

ต้อนรับ Mr. Chu Duc Dung กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ณ.โรงงานของกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ( จ.ขอนแก่น ) ตำบลบึงเนียม
ประธานบริหารกลุ่มบริษัทสยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด และ คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท
ให้การต้อนรับ Mr. Chu Duc Dung กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่นและคณะ
ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงงาน ,รวมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหลังคาพียูโฟม พร้อมชมพื้นที่โรงงานโดยรอบ
Mr. Chu Duc Dung กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่ากงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น มีหน้าที่ดูแลส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – เวียดนาม ซึ่งครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทยและเวียดนามต่างเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญในอาเซียนและเวทีโลก และจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มศักยภาพสูง
ปัจจุบันไทยและเวียดนามมีการพัฒนาความสัมพันธ์ในฐานะเมืองคู่มิตร เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งในด้านการศึกษา การเกษตร การค้าการลงทุน และเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ถือเป็นสะพานเชื่อมโยงการทางการค้าและเศรษฐกิจไทย – เวียดนามต่อไป
ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรมจำกัด ที่ให้เกียรติมาต้อนรับ และพาชมโรงงาน ทั้งนี้ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทได้มอบของเป็นที่ระลึก และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน.

 

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X